การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

พฤษภาคม 15, 2009 at 10:40 am ใส่ความเห็น

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน / การจัดสรรที่ดิน

อ.ชูศักดิ์ ศรีอนุชิต
นักวิชาการที่ดิน 8ว กรมที่ดิน
http://www.dol.go.th

สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการจัดสรรที่ดิน และอาจถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจของการจัดสรรที่ดินเลยก็ว่าได้ นั่นคือเรื่อง สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร คำว่า “สาธารณูปโภค” นั้น สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเก่า คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515) หรือจะเป็นกฏหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543 ต่างก้ไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่า “สาธารณูปโภค” ไว้อย่างชัดเจนว่าหมายความว่าอย่างไร มีเพียงแต่มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เท่านั้นที่ยกตัวอย่างของสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินไว้ว่า เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น แต่โดยทั่วๆ ไปที่ถือปฏิบัติกันมา โครงการจัดสรรที่ดินทุกโครงการก็จะต้องจัดไว้ให้มีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานใน การดำรงชีวิตของมนุษย์ครบถ้วนอยู่แล้วคือ ไฟฟ้า ประปา ถนน ท่อระบายน้ำ เพราะถ้าไม่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็คงจะไม่มีใครเข้าไปอยู่อาสัยในโครงการนั้นได้ ดังนั้นเราอาจจะถือได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่กล่างมาทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน


เมื่อผุ้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังโครงการที่ขอมา พร้อมทั้งได้จัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินต้องตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้ คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป จะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้ (ตามนัยมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ) ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีสาธารณูปโภคในโครงการแล้วสาธารณูปโภคนั้นจะ ต้องตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรทุกแปลง ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทั้งหมดในโครงการมีสิทธิใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคเหล่า นั้นทุกคน ถือว่าเป็นของส่วนกลางที่ทุกคนมีสิทธิใช้ ถึงแม้จะเป็นกรรมสิทธิของผู้จัดสรรที่ดินก็ตาม และผู้จัดสรรที่ดินยังมีหน้าที่ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ นั้นให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ เช่น ถนนจะต้องไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ท่อระบายน้ำต้องไม่ตัน มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ต้องมีสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง หรือว่างเปล่า หากผู้จัดสรรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคได้ หรือใช้ได้แต่ไม่สะดวก คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้คงสภาพดั่งเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาติจากคระกรรมการภายในระยะเวลาที่ กำหนด (ตามนัยมาตรา52) ซึ่งถ้าครบกำหนดระยะเวลาแล้วผู้จัสรรที่ดินยังมิได้ซ่อมแซม หรือดำเนินการให้สาธารณูปโภคกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก จะถือว่าผู้จัดสรรที่ดินฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงมีอำนาจร้องทุกร์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้จัดสรรที่ดิน โดยบทลงโทษสำหรับความผิดนี้คือ นอกจากต้องปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว ยังต้องรับโทษปรับวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (ตามนัยมาตรา 65)


จาการที่กฎหมายได้มีบทบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร) จึงได้นำมาใช้ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสรรที่ดิดส่วนใหญ่ก็ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการฯ โดยการซ่อมแซมดูแลสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ ทำให้ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคของผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรน้อยลง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีแกทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน วันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ
ขอบคุณที่มา http://www.thaicontractors.com/

<!–
var addthis_pub=”chatchai”;
// –>

Advertisements

Entry filed under: การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน. Tags: .

เทคนิคการก่อสร้าง การขออนุญาตปลูกสร้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


ปฏิธิน

พฤษภาคม 2009
พฤ อา
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

คลังเก็บ


%d bloggers like this: